Živočíšna výroba

V živočíšnej výrobe je to chov Hovädzieho dobytka pre produkciu mäsa a to plemená Charolais a krížence Holstein/Charolais. Zvieratá vynikajú veľmi dobrou výkrmnosťou, vysokým prírastkom do vyššej porážkovej hmotnosti a predovšetkým s nízkym
podielom tuku.

Charakteristická je pastevná schopnosť s priaznivou spotrebou objemových krmív.