Rastlinná výroba

V rastlinnej výrobe sa zameriavame na pestovanie obilnín a olejnín.

Obhospodarované územie je charakteristické v prevažnej miere rovinatým až mierne svahovitým terénom. Výmera poľnohospodárskej pôdy je cca. 1 600 ha z toho ornej pôdy 1 100 ha.

Na ornej pôde je dostatočný priestor pre pestovanie obilnín, ktoré sú základom pre vlastnú výrobu kŕmnych zmesí a taktiež vysoký podiel trvalých trávnych porastov zaisťuje dostatočné zabezpečenie objemových krmovín pre potreby vlastnej živočíšnej výroby.

Pre potreby rastlinnej výroby je k dispozícií moderný strojový park, ktorý podľa potrieb a možností neustále obnovujeme v záujme zvýšenia efektivity výroby a produktivity práce.

Postupne dobudujeme nové skladovacie kapacity pre zrniny v hangárových skladoch. Pozberová linka a kapacita novej sušičky je dimenzovaná na denný príjem cca 120t kukurice.